دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات استان فارس..

مطالب دیگر:
🔑پروپوزال رابطه بین سازه پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی🔑پورپوزال بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی افراد مبتلا به لکنت زبان🔑پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید🔑پاورپوینت بررسی ورزش هندبال (تهیه وکاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی)🔑پاورپوینت بررسی تیراندازی🔑پاورپوینت مکمل های غذایی🔑پاورپوینت سرپرستی تیم ها , اردوها و کاروان های ورزش🔑پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ برنامه ریزی🔑پاورپوینت کلیات برنامه ریزی و مدیریت مراسم افتتاح و اختتام بازیها🔑پاورپوینت منابع درآمدی رویدادهای ورزشی🔑پاورپوینت منابع درآمدی یک رویداد ورزشی🔑پاورپوینت بتن پلاستیکی در سدها(بتن بنتونتی)🔑پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری🔑پاورپوینت تعریف معماری🔑پاورپوینت نو شهرگرائی🔑پاورپوینت مدیریت بحران شهری🔑پاورپوینت مرکز تجارت جهانی ایران ( شیراز)🔑پاورپوینت معماری سرزمین های جهان🔑آشنایی با معماری ساسانی🔑نقش واسطه ای خود نظم دهی ورزشی
دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات استان فارس.. |نمایش فایل:|1486102|آر آی|risenet
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات استان فارس.. را مشاهده می نمایید.

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات استان فارس

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:54

پيشگفتار

مقدمه

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

بخش اول :کلیات

تعریف مخابرات

تاریخچه مخابرات ایران

تشکیلا ت کنونی :

تاریخچه مخابرات در استان فارس

نوع شرکت

شخصیت حقوقی

مدت شرکت

موضوع فعالیت های شرکت

اساسنامه شرکت

استفاده کنندگان صورت های مالی

وضعیت اشتغال شرکت

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع

ارکان شرکت

مجمع عمومی شرکت

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هیات مدیره شرکت

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره

وظايف و اختيارات هيأت مديره

وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل

بازرسان(حسابرس)

وظايف بازرسان

گزارش حسابرسان

هدف ها و راه بردهای شرکت

اهداف سال مورد گزارش

ذخایر شرکت

تغییر روش استهلاک

نرخ استهلاک گیری دارایی ها

صورت های مالی اسا سی

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی

بخش دوم :نمودارهای شرکت

بخش سوم :چارت های سازمانی

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات

وظایف و مسئولیتها

وظايف انباردار:

واحد هزینه های سرمایه ای

رويه های واحد خزانه داری

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت

واحد هزینه های جاری

حقوق و فوق العاده ها

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد

واحد دارايي ها

واحد ترازنامه

واحد بايگاني

واحد خسارت :

واحد اصلاح و نگهداری حسابها

معین حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

واحدبودجه

فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )

بخش اول :حسابداری شرکت

اداره در یافت ها

ثبت نام تلفن

دائری تلفن

استرداد وجوه تلفن

تها تر کردن تلفن

تبدیل تلفن ویژه به عادی

صدوری ( لیست درامد)

وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت

وصولی مشترکین شیراز

در آمد های شرکت

درآمد های اختصاصی

اداره پرداخت ها

واحد انبار ها

انواع انبارها

واحد سرمایه ای

واحد جاری

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای

طرح های جاری

سایرهزینه های شرکت

اداره تمرکز حسابها

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده

سرقت دارایی

ضمانتنامه ها

ضبط ضمانتنامه

پیش پرداخت

حسابهای شهرستان

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران

تائیدیه مدیران شرکت

فصل سوم(نتايج و پيشنهادات )

خلاصه و نتیجه گیری

کلام آخر

انتقادات و پیشنهادات

مقدمه:

اگر به تاريخ بنگريم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنيم نيك می بينيم يكی از مهمترين فرازهای زندگی بشری موضوع ارتباط و چگونگی ايجاد آن بوده است اين موضوع برای مردم جوامع به ويژه حاكمان و دولت ها از اهميت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پيام از طريق پيك های تيزرو و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و يا در زمانهای دورتر كه پيام به صورت فوری بود با آتش افروختن دركوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با ديگر طايفه ها و قبائل همسايه ارتباط بر قرار می کردند اين ها همه حكايت از اهميت وجود ارتباط و اطلاع رساني دارد كه به عنوان يكي از جمله نيازهای اساسی جوامع انسانی به شمار می رود بشر چون نياز داشته كه بتواند پيام را به موقع ارسال نمايد هميشه در تلاش بوده است تا بتواند ابزار و تجهيزات پيام رسانی راتوسعه و تكميل نمايد تا روش برقراری ارتباط و پيام رسانی آسانتر و راحت تر شوداين است كه روز به روز توانست در جهت نيل به خواسته اش که همانا پيشرفت در ابزارهای ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حركت كند تا اينكه توانست ابزارهای نوين را جايگزين وسايل قبلی خود نمايد.

امروزه شاهد اين تحولات چشمگير و حيرت آور ارتباطات مخابراتی در جوامع جهانی هستيم وجود ارتباطات اينترنت ، ماهواره و بسياری از امكانات مدرن مخابراتی همه از پيشرفت های تكنولوژی و فن آوريهای مخابراتی خبر می دهند.

در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با مخابرات استان فارس و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند.