گزارش دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی .

مطالب دیگر:
مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر دركاهش میزان علاقه دانش آموزان به ادامه تحصیل در مدارس راهنمایی منطقه تبادكان مشهدمقاله آموزشی عرفان حافظمقاله آموزشی زندگی نامه عطار نیشابوریمقاله آموزشی زنان در شاهنامه فردوسیمقاله آموزشی زندگی نامه ملاصدرامقاله آموزشی زندگی نامه فروغ فرخ زاد و بررسی شعر اومقاله آموزشی زندگی نامه تنی چند از شعرای نامی ایرانمقاله آموزشی تأملى در زندگى و شعر نیما یوشیجمقاله آموزشی ادبیات و تصویرگری كتاب كودکمقاله آموزشی انـواع ادبـیمقاله آموزشی تاریخ ادبیاتمقاله آموزشی رمان به عنوان ادبیات غیر دینیمقاله آموزشی ضرب المثل های معروف زبان فارسی به همراه معانیمقاله آموزشی مقایسه دو كتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی ، از آغاز دوران چنگیز تا دوران هولاكومقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدیمقاله آموزشی ارزشیابی اضطراب دانش آموزان در امتحانمقاله آموزشی زندگی نامه سید احمد هاتفمقاله آموزشی سخنی كوتاه در مورد حافظ و اشعار اومقاله آموزشی زندگی نامه هوشنگ ابتهاج ، سایهمقاله آموزشی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان
گزارش دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی . |نمایش فایل:|1486106|آر آی|risenet
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان گزارش دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی . را مشاهده می نمایید.

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات 437

فهرست مطالب

فصل اول : موضوعات حقوقی

ابطال تقسیم نامه

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه

توقیف عملیات اجرایی

تخلیه

رفع تصرف

ابطال قرار داد

تعدیل اجاره بها

ابطال قولنامه

ابطال مبایعه نامه

صحت معامله

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل

اثبات عقد بیع

فسخ معامله

فسخ معامله

فسخ معامله

تحویل زمین

مطالبه وجه

مطالبه وجه

مطالبه وجه

مطالبه وجه

تقسیم ترکه

تجدید نظر از رای شورا

مطالبه حق بیمه عمر

اعتراض ثابت

اعتراض ثابت

وا خواهی

اعتراض بر ثبت

خلع ید

قلع و قمع

تغییر نام

ابطال آراء

اصلاح شناسنامه

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

انجام تعهد

تقسیم ترکه

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع

فصل دوم : موضوعات خانواده

استرداد جهیزیه

فسخ نکاح

حکم تمکین

تقلیل اقساط مهریه

وا خواهی

ملاقات فرزند

مطالبه اجرة المثل

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی

تجدید نظر خواهی

استرداد جهیزیه

طلاق

افزایش اجاره بها

اثبات نسب

تعیین تکلیف

تهی ولد و اثبات نسب

ثبت واقعه ازدواج

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت

ایراد ضرب وشتم

ایراد ضرب عمدی

رابطه نا مشروع

قتل غیر عمدی

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی

مطالبه سهم الارث

الزام به ثبت نکاح

خلع ید یک باب مغازه

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

خلع ید و مطالبه اجرة المثل

الزام به تنظیم سند

مطالبه مهریه

اثبات مالکیت

مطالبه وجه

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر

تغییر کاربری

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

ایراد ضرب عمدی

تخریب و تصرف عدوانی

شرکت د ر نزاع دسته جمعی

قتل غیر عمدی

ممانعت از حق

تظاهر به وکالت

چک بلا محل

شرب خمر

جعل مهر شرکت

جعل سند

فروش مال غیر

انتقال منافع مال غیر

تهدید و فحاشی

اعساراز محکوم به

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی

تخفیف مجازات

خیانت در امانت

اخلال در نظم عمومی

ممانعت از ورود بازرسان

بی مبالاتی در امور حفار ی

حفاری غیر مجاز

قواد ی

تخریب محصول کشاورزی

عدم ثبت واقعه ازدواج

ترک انفاق

فک پلمپ

کلاهبرداری

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )

فروش مال غیر

رابطه نا مشروع

رابطه نا مشروع

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس

خیانت در امانت

تصرف عدوانی

تحصیل مال مسروقه

مشارکت د رایراد صدمه

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی

جریمه دار نمودن عفت عمومی

ممانعت از حق

تصادف

تخفیف مجازات

تهیه و ساخت مشروبات الکلی

خیانت در امانت

خیانت در امانت

افتراء

اعتیاد

فحاشی

کیف قاپی

استفاده غیر مجا ز از برق

سرقت

سرقت

سرقت

ایراد ضرب غیر عمد ی

وا خواهی

مقدمه :

این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد :

فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل 39 گزارش

فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل 16 گزارش

فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل 5 گزارش

فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل 12 گزارش

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل 18 گزارش

فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل 22 گزارش

فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل 18 گزارش

و هر یک از گزارشات دارای :

1- اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته

2- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها

3- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی

4- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده

5- نظریه کار آموز

به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد .