گزارش کارآموزی وکالت .

گزارش کارآموزی وکالت . |نمایش فایل:|1486137|آر آی|risenet
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان گزارش کارآموزی وکالت . را مشاهده می نمایید.

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 500 صفحه

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقي

الف) دفاتر حقوقي

ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي)

ج) اجراي احكام مدني

فصل دوم

گزارشات كيفري

الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي)

ب) اجراي احكام كيفري

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجديد نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبي

دايره سرپرستي

فصل اول

گزارشات حقوقي

الف) دفاتر حقوقي

ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي)

 • الزام به انتقال سند رسمي
 • قرار تأمين خواسته
 • درخواست طلاق غيابي
 • تخليه
 • صدور حكم توقف و ورشكستگي
 • الزام به انجام تعهد
 • ابطال سند
 • الزام به انتقال سند
 • اعسار از پرداخت ديه
 • ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد
 • مطالبه طلب
 • استرداد اثاثيه منزل
 • صدور حكم توليت
 • تخليه
 • خلع يد
 • فسخ مبايعه‌نامه
 • تخليه
 • صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي في‌مابين طرفين
 • ج) اجراي احكام مدني

 • مطالبه مهريه
 • مطالبه خسارات وارده
 • مطالبه طلب
 • ابطال معامله ـ جلب ثالث
 • تخليه ملك
 • تقاضاي تأمين خواسته
 • مطالبه سهم‌الارث
 • فروش و افراز ملك مشاع
 • قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع يد
 • مطالبه ديه جراحات وارده
 • فسخ قرارداد
 • الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غير مجاز و مطالبه خسارت
 • تعديل اجاره بهاء
 • فك رهن
 • فسخ معامله و استرداد خودرو
 • رسيدگي به اخراج و مزاياي قانوني (مطالبه كاركرد)
 • مزايده اموال منقول
 • فسخ نكاح و مطاله نفقه
 • مطالبه طلب
 • مطالبه نفقه
 • مطالبه اجرت‌المثل
 • الزام به تسليم بيع
 • تغيير مجراي لوله آب شرب و فاضلاب
 • مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محكوميت‌هاي مالي و حبس محكوم عليه)
 • اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظرخواهي
 • حكم به افراز يك قطعه زمين مشاعي
 • فصل دوم

  گزارشات كيفري

  الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي)

 • فروش مال غير
 • ترك انفاق
 • صدور چك بلامحل
 • تصرف عدواني
 • استفاده از سند مجعول
 • فروش مال غير و كلاهبرداري
 • فحاشي و ورود به عنف
 • اعسار از پرداخت ديه
 • سرقت تعزيري
 • فروش مال غير
 • ترك انفاق
 • قرار منع تعقيب
 • صدور چك بلامحل
 • ايجاد مزاحمت
 • رابطه نامشروع
 • خيانت در امانت
 • تقاضاي الزام خوانده نسبت به تحويل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندي
 • ب) اجراي احكام كيفري

 • قتل عمد
 • شهادت خلاف واقع
 • آدم‌ربائي توأم با اذيت و آزار
 • اختلاس اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري
 • اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي
 • ج) دادگاه انقلاب

 • نگهداري غير مجاز اسلحه
 • حمل و استفاده از مواد مخدر
 • آزادي مشروط
 • قاچاق چوب
 • سلاح شكاري
 • كشف مواد مخدر در زندان
 • د) دادگاه اطفال

 • سرقت
 • ممانعت از تحصيل كودك
 • ولگردي
 • مخدوش نمودن شناسنامه
 • عدم ثبت واقعه ازدواج
 • زناي غير محصنه
 • خودداري از كمك به مصدوم صحنه تصادف
 • و) دادگاه تجديد نظر
 • كلاهبرداري
 • صدور چك وعده‌دار موضوع ماده 13
 • اثبات مالكيت
 • چك بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
 • ايراد ضرب و شتم عمدي
 • جعل
 • عمل منافي عفت و فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي
 • فصل سوم

  گزارشات خوانواده

  دادگاه خانواده

 • تقسيط محكومٌ به
 • طلاق (خلع)
 • مطالبه مهريه
 • الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
 • اهداء جنين
 • طلاق (به لحاظ حرج)
 • اثبات نسب
 • دستور موقت مبني بر عدم خروج از كشور
 • طلاق (رجعي)
 • نفقه
 • طلاق ـ خلع يد
 • تغيير نام كوچك
 • قرار تأمين خواسته
 • فرزند خواندگي
 • تمكين
 • گواهي عدم امكان سازش
 • الزام به استرداد وسايل شخصي
 • توقيف عمليات اجرايي
 • مطالبه نفقه آينده
 • طلاق توافقي (رجعي)
 • طلاق توافقي (خلع)
 • طلاق (مبارات)
 • درخواست اجاره ازدواج
 • قرار موقوفي تعقيب
 • استرداد جهيزيه
 • الزام به تهيه مسكن عليحده
 • تقاضاي ازدواج مجدد
 • فسخ نكاح
 • حضانت دائم
 • گواهي رشد
 • تعيين وضعيت ملاقات
 • بذل مدت ازدواج موقت
 • طلاق خلع
 • فصل چهارم

  گزارشات امور حسبي

  دايره سرپرستي

 • نصب امين
 • اعلام فوت
 • قيوميت
 • اعلام حجر
 • تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت
 • حفظ و نگهداري اموال بلاصاحب و بلا وارث
 • حفظ و نگهداري اموال غائب مفقودالاثر
 • اعلام مفقوديت
 • اعلام حجر