تحقيق مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري

مطالب دیگر:
🔑تحقیق درباره آزمون كتبي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي و رايانه 🔑تحقیق درباره ازون چیست🔑تحقیق درباره استانداردOHSAS18001🔑تحقیق درباره استراتژي براي مديريت كيفيت جامع🔑تحقیق درباره استراتژی طراحی شبکه 🔑تحقیق درباره استفاده از تقريب پوتيه براي تخمين راكتانس پراكندگي ژنراتورها🔑تحقیق درباره اسرار تمركز فكر🔑تحقیق درباره آسیب هاي مينيسيک زانو🔑تحقیق درباره اسید و خطرات آن🔑تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع انساني🔑تحقیق درباره اشتباه از نظر حقوقي🔑تحقیق درباره اشتغال و بیکاری🔑تحقیق درباره آشنايي با IP Telephony🔑تحقیق درباره آشنايي با دات نت و بررسي مشكلات🔑تحقیق درباره آشنايي با ماتريسها🔑تحقیق درباره اصلاح نژاد زنبور عسل 🔑تحقیق درباره اصل لانه كبوتر 🔑تحقیق درباره استفاده از یك PLC اتوماسیون صنعتی🔑تحقیق درباره اطلاعات خام Data🔑تحقیق درباره اعتياد🔑تحقیق درباره اعتیاد، مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان🔑تحقیق درباره اعتیاد🔑تحقیق درباره اعتیاد و جوانان🔑تحقیق درباره اعداد اول🔑تحقیق درباره اعداد اول در ریاضی
تحقيق مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري |نمایش فایل:|34010614|آر آی|risenet
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقيق مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري را مشاهده می نمایید.

چكيده اين كار تحقيقي تحت عنوان «مسئوليت كيفري بيماري‌هاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري»
علاوه بر جذابيت موضوع براي خودم بدين دليل بوده كه تاكنون كار زيادي در
اين زمينه صورت نپذيرفته و آثاري كه در اين خصوص به نگارش درآمده بسيار
پراكنده و مختصر مي‌باشد. به علاوه اينكه با نگاهي به معضلات فعلي جامعه
اين مهم، بدون اغراق يكي از مبهمات كنوني جامعه ما مي‌باشد.در قسمت نخست اين تحقيق، كلياتي را پيرامون بيماري ايدز و چالش‌هاي حقوقي
(كيفري) پيش رو در مقابله با اين بيماري را بيان كرده و بعد به بررسي
مسئوليت كيفري اين بيماري پرداخته و مباحثي را تحت عناوين «جرم انگاري»؟،
«قانون خاص»؟ و «چه مجازاتي؟» مطرح نمودم. در اين تحقيق از قتل عمد، اقدام
مجني عليه، رضايت مجني عليه و… چند عنوان جزايي ديگر كه مي‌توان ناقلين
ايدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به ميان آمده است.
مقدمه
بخش اول : تاريخچه و ميزان شروع ايدز در ايران و جهان
مبحث اول: نحوه انتقال بيماري
گفتار اول: انتقال از مادر به كودك
گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزريق
گفتار سوم: انتقال از طريق تماس جنسي
مبحث دوم: چگونگي عملكرد ويروس ايدز
مبحث سوم: تشخيص وجود ايدز از طريق آزمايش
مبحث چهارم: راههاي پيشگيري
گفتار اول: روشهاي رايج پيشگيري
مبحث پنجم: مراحل بيماري ايدز
گفتار اول: دوره باليني آلودگي با HIV
گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم: مرحله نهايي بحران
مبحث ششم: تظاهرات باليني ايدز
مبحث نهايي: درمان ايدز و عفونت با HIV
بخش دوم : مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
فصل اول: مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
مبحث اول: درجه بندي مراتب مسئوليت
مبحث دوم: انواع مسئوليت كيفري
گفتاراول: مسئوليت كيفري در جنبه و معناي انتزاعي
گفتار دوم: مسئوليت كيفري در جنبه و معناي واقعي
مبحث سوم: طبقه بندي مسئوليت
گفتار اول: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
الف) در قانون مقررات تأميني مصوب 1339
ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304
ج) در قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352
د) در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
ه) مسئوليت كيفري در حقوق اسلام
فصل دوم: ماهيت ضمان – ارزيابي دو نظريه
مبحث اول: ضمان و مسئوليت كيفري
نتيجه
بخش سوم: فصل اول تاريخچه هپاتيت
مبحث اول: اپيدميولوژي
مبحث دوم: افرادي كه بيشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم: سرايت پذيري و راههاي انتقال
گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم: انتقال از طريق جنس
گفتار سوم: تزريق خون و فرآورده هاي خوني پيوند اعضا
گفتار چهارم: انتقال از طريق وسائل تيز نافذ و تماسهاي زيرپوستي
گفتار پنجم: انتقال در حين ارائه خدمات تشخيصي و درماني
گفتار ششم: ساير راههاي انتقال
فصل دوم: هپاتيت چيست؟
مبحث اول: هپاتيت نوع A
مبحث دوم: هپاتيت نوع B
گفتار اول: راههاي انتقال ويروس هپاتيت نوع B
گفتار دوم: آيا ويروس هپاتيت نوع B در اثر برخوردهاي روزمره منتقل مي‌گردد
گفتار سوم: چه كساني در معرض ابتلا به بيماري هپاتيت نوع B هستند؟
گفتار چهارم: ناقلين هپاتيت به چه كساني گفته ميشود؟
الف) ناقلين هپاتيت بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
ب) ناقلين هپاتيت B بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
مبحث سوم : هپاتيت C
مبحث چهارم: هپاتيت D
گفتار اول: براي افراد آلوده به ويروس بايد مشاوره كامل شامل...
گفتار دوم: توصيه هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين

بخش چهارم: بررسي مسئوليت كيفري ناقلين ايدز و ساير بيماريهاي مسري
مبحث اول: قتل عمد
مبحث دوم: اقدام مجني عليه، عليه خود
مبحث سوم: تأثير قوت جانبي يا مجني عليه
مبحث چهارم: رضايت مجني عليه
گفتار اول: علم مجني عليه نسبت به ناقل بودن متهم
الف) فرض علم مجني عليه
ب) فرض جهل مجني عليه
مبحث پنجم: ابراء جانبي
گفتار اول: حكومت اصل صحّت
مبحث ششم: تعيين ارش
مبحث هفتم: سقط جنين مبتلا به ايدز
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ